skip to Main Content

Vad är VetFamily?

VetFamily är benämningen på ett samarbete mellan ett antal oberoende djursjukhus och djurkliniker. Verksamheter som ingår i VetFamily får stöd vad gäller inköp, kunskapsutveckling, marknadsföring och affärsutveckling. Genom en ökad lönsamhet och minskad administration får VetFamilys medlemmar förbättrade möjligheter till att investera i modern utrustning och spendera mer tid kliniskt.

Hur kommer varumärket VetFamily att användas?

VetFamily är inte ett varumärke som används mot kund och det är inte offentligt vilka medlemmar som ingår.

Vem får ansluta sig till VetFamily?

VetFamily är öppet för alla djursjukhus och djurkliniker där ägarna vill utveckla sina företag. VetFamily har ingen egen veterinärmedicinsk kompetens och AniCura gör ingen kvalitetsbedömning. Målet är att alla ska kunna ta del av VetFamilys erbjudande och på så sätt få bättre förutsättningar för att utvecklas och förbättras från där de står idag.

Måste jag köpa alla förbrukningsvaror, utrustning, djurfoder m.m. genom VetFamilys avtal och leverantörer?

Nej – som ny medlem tar du själv ställning till vilka av våra avtal du vill nyttja.

Hur mycket kommer jag att spara som medlem i VetFamily?

Utnyttjar du alla våra förmånliga avtal kommer du att göra väsentliga besparingar. Be oss göra vår Kostnadsbesparingsanalys.

Vad kostar det att gå med i VetFamily?

Som ny medlem betalar du en inträdesavgift och därefter en årsavgift.

Hur gör jag om jag vill gå med i VetFamily?

Om du är intresserad kontaktar du oss för att boka ett möte. I mötet går vi igenom VetFamilys erbjudande och hur det är till nytta för din djurklinik och kommer överens om hur vi går vidare.

Vad händer om jag vill lämna samarbetet?

Inget annat än att du inte längre får tillgång till VetFamilys rabatter och villkor från våra leverantörer.

Vad innebär att jag får tillgång till VetFamilys leverantörer och samarbetspartners?

Det innebär att du själv kan välja om du vill köpa produkter och tjänster av de leverantörer vi samarbetar med. Tanken är att dessa leverantörer erbjuder anpassade tjänster för just djursjukhus och djurkliniker och förstår vilka behov som finns. Vi kommer löpande att utvärdera alla leverantörer för att säkerställa kvaliteten. Vi kommer fortlöpande att förhandla fler erbjudanden utifrån medlemmarnas önskemål.

För mig är det viktigt att vara oberoende och kunna bestämma och påverka själv – kommer samarbetet med VetFamily innebära några begränsningar?

Nej. Hela tanken med VetFamily är att du fortsätter att bestämma och påverka utan att ge upp kontrollen.

Kommer jag som partner att kunna påverka inriktningen av VetFamily?

Absolut, varje år väljs ett medlemsråd som regelbundet träffar VetFamilys ledning. Avsikten är att tillsammans få fram synpunkter och önskemål så att erbjudandet hela tiden utvecklas i linje med dessa.

Back To Top