skip to Main Content
Sofia Sörenfors

Sofia kommer närmast från en tjänst på en advokatbyrå. Sofia ansvarar för kontakten med medlemmar och leverantörer samt sköter administrationen.

0738 111600

sofia.sorenfors@vetfamily.se

Back To Top