skip to Main Content

Tillsammans är vi starka

Genom att vara medlem i VetFamily får du större förhandlingsstyrka. Vårt team förhandlar bra priser, men lägger även tid på att förbättra betalningstider och allmänna villkor. Gemensamma inköp betyder kostnadsbesparingar! I dag kan vi erbjuda avtal med konkurrenskraftiga villkor på foder, veterinärmedicinskt förbrukningsmaterial, utrustning, läkemedel, labbutrustning och tjänster, kontorsmaterial, medicinsk gas, journalsystem, arbetskläder, kortinlösen, skyltar och försäkringar. Vi söker ständigt efter nya leverantörer för att hela tiden ge våra medlemmar det bästa som finns på marknaden.

Back To Top