skip to Main Content

Genom att vara medlem i VetFamily får du möjlighet att träffa kollegor och utbyta erfarenheter med fokus på frågor kring företagande, drift, ekonomi och annat som berör ägare till djurkliniker och djursjukhus.

Till exempel:

  • Årsmöte – tillfälle att träffa andra medlemmar och delta i olika seminarier med syfte att utveckla din veterinärverksamhet.
  • Medlemsresa. Under våren ordnar vi en studieresa där deltagarna lär sig nya saker och kan utbyta erfarenheter med varandra.
  • Erfarenhetsutbyte. Vi ordnar särskilda möten där du kan träffa kollegor och diskutera viktiga ämnesområden som medlemmarna själva bestämmer.
  • Du får tillgång till VetFamilys interna forum på nätet.

Genom samarbetspartners kommer vi att erbjuda utbildningar inom olika områden som t. ex. ledarskap, ekonomi för veterinärföretagare, butiksförsäljning och kundvård. Allt för att medlemmarnas verksamhet skall utvecklas så bra som möjligt.

Back To Top