skip to Main Content
VetFamily Affärsdag

VetFamily Affärsdag

Den 18 oktober genomförde VetFamily och vår samarbetsparter Bayer en Affärsdag riktat till personal som arbetar med klinikens butik och med försäljning. Dagen blev mycket lyckad med föredrag från bl.a. IDEXX; Hills och Bayer samt flera workshops där olika frågor avhandlades. Det blev också tillfälle för deltagarna att knyta nya kontakter på andra kliniker.

 

Back To Top