skip to Main Content
VetFamily Fortsätter Att Utvecklas

VetFamily fortsätter att utvecklas

VetFamily med över 130 medlemmar, vilket representerar mer än hälften av alla fristående kliniker i Sverige, erbjuder nu sina medlemmar 15 olika leverantörsavtal. Samarbetet med och mellan medlemmarna utvecklas också inom olika områden. Flera träffar är planerade under 2016 bl.a. en utlandskonferens under våren och en utbildningskonferens i Stockholm i höst.

VetFamily kommer även i år att finnas på VETA-dagarna 22 – 24 april i Stockholm – kom gärna och besök oss i vår monter!

Ladda ner artikeln som PDF
Back To Top