GDPR-policy

VETFAMILY PRIVACY POLICY

Din integritet är viktig för oss. Vi har därför åtagit oss att se till att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett säkert sätt och i enlighet med dataskyddslagstiftningen (GDPR). Vi uppmuntrar dig att läsa informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss på 073-8111600

Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?

I det här avsnittet förklarar vi hur din personliga information används för att ge dig god service, tjänster och erbjudanden.

VetFamily bearbetar, i enlighet med vad som beskrivs nedan, personuppgifter som tillhandahålls VetFamily i samband med t.ex. ansökan om medlemskap i VetFamily och i samband med registrering till aktiviteter och tjänster och i efterföljande kontakter med VetFamily. För att upprätthålla ett bra medlemskap och registervård kan personuppgifter kompletteras genom att få information från privata och offentliga register.

När du väljer att bli medlem i VetFamily, hanterar vi:

 • Information som du själv ger oss till exempel namn och kontaktinformation, inklusive telefonnummer och e-postadress
 • Annan information som vi samlar in från privata eller offentliga register
 • Ett medlemsnummer som vi skapar för att identifiera dig i våra system

Vi hanterar din personliga information till:

 • Identifiera och administrera ditt medlemskap i VetFamily.
 • Rättslig grund för hantering:
 • Vi hanterar din personliga information med support vid genomförandet av avtal för att administrera ditt medlemskap i VetFamily.

När du kommunicerar med oss hanterar vi:

Du kan välja att kommunicera med VetFamily på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, i samtal, e-post och genom fysiska möten. När du kommunicerar med oss, hanterar vi information som du skickar till oss, till exempel:

 • Namn och kontaktinformation
 • Information om ditt ärende

Vi hanterar din personliga information till:

 • Svara på frågor och hantera ditt ärende, till exempel att korrigera fel
 • Leverera beställd information
 • Förbättra våra tjänster och den information vi tillhandahåller och publicerar genom t.ex. vår websida

Rättslig grund för hantering:

 • Vi hanterar dina personuppgifter för vårt legitima intresse av att hantera ditt ärende.

När du deltar i aktiviteter eller i undersökningar hanterar vi:

I samband med evenemang (seminarier, föreläsningar, tävlingar, kampanjer, filmade intervjuer etc.) eller i samband med undersökningar (undersökningar och intervjuer, via telefon, e-post eller via paneler) hanterar vi informationen du ger oss, inklusive namn och kontakt detaljer.

Vi hanterar din personliga information till:

 • Hantera aktiviteter och kunna återkoppla till dig
 • Skapa rapporter och annat material för våra digitala kanaler
 • Ger dig bra service
 • Informera dig om marknadsföringsaktiviteter och kundundersökningar
 • Skapa statistik från marknadsföringsaktiviteter och kundundersökningar för att förbättra våra tjänster
 • Hantera matallergier vid evenemang

Rättslig grund för hantering:

 • Vi behandlar dina personuppgifter för vårt legitima intresse som beskrivs ovan och med stöd vid genomförandet av avtal vid administration av tävlingar.

När vi har en skyldighet enligt lag hanterar vi:

Förutom vad som beskrivs ovan behandlar vi i vissa fall din personliga information när det krävs enligt lag, till exempel på grund av vår redovisningsskyldighet eller på begäran från myndigheten.

Rättslig grund för hantering:

 • När vi behandlar din personliga information eftersom vi är skyldiga enligt lag, gör vi det med stöd av en juridisk skyldighet.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras endast så länge det krävs för att uppfylla syftet med behandlingen, eller så länge vi måste lagra dem enligt lag. Dina data kommer sedan att raderas eller oidentifieras på ett säkert sätt så att de inte längre kan kopplas till dig.

Hur delar vi dina personuppgifter?

VetFamily säljer aldrig din information till en tredje part. Vi kan dock lämna ut din personliga information till följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer, både inom och utanför EU / EES, som till exempel tillhandahåller IT-tjänster, hanterar medlemsfrågor eller marknadsför på VetFamilys vägnar
 • Leverantörer som tillhandahåller medlemsförmåner
 • Andra mottagare när det gäller lagkrav
 • Sociala mediaspelare, till exempel Facebook och LinkedIn

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för oss och det är därför vi sätter säkerhet i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda din information i enlighet med dataskyddsförordningen och fastställda riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär till exempel att vi har rutiner och riktlinjer kring dataskydd och att våra anställda bara har tillgång till den information de behöver för att utföra sina arbeten.

Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter enligt lagen om dataskydd. Om du vill utöva några av dina rättigheter kan du kontakta oss.

 • Tillgång till dina personuppgifter - du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag av vilka data som behandlas
 • Begär korrigering - Du har rätt att få felaktig information korrigerad
 • Begär att raderas - du har rätt att under vissa omständigheter ta bort din information
 • Motstånd mot hantering för direkt marknadsföring - du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller har behandlingen begränsad.
 • Rätt till dataportabilitet - du har rätt att kräva att personuppgifter överförs från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rätt är begränsad till information som du själv tillhandahåller.

Kontaktinformation

VetFamily Holding AB ansvarar för datahantering av dina personuppgifter. Om du vill ha mer information om hur din personliga information hanteras, vänligen kontakta oss genom att skicka en begäran till: sofia.sorenfors@vetfamily.se

I brevet vill vi att du anger ditt namn, adress, e-post och telefonnummer utöver ditt ärende. Om vi är osäkra på din identitet kommer vi att kontakta dig för mer information.