Two dogs playing outside

VetPlan

Vi hjälper kliniker lyckas med förebyggande hälsoplaner

Friska husdjur och nöjda samt lojala ägare

VetPlan – Preventiv plan

Friska djur och nöjda djurägare är våra medlemmars största fokus och det är därför vi har utvecklat VetPlan®. VetPlan® är en hälsoförebyggande service med mål att hålla djuren friska och reducera risken att få allvarliga hälsoproblem. VetPlan® gör det lätt att vara en bra djurägare, öka kundnöjdheten och därigenom öka kundlojaliteten till din klinik.

Kontakta oss

Cat poster with info
Dogs jumping and playing

Gladare och friskare djur

 • Förebyggande hälsoplaner förbättrar hälsa och välmående för våra husdjur
 • Regelbundna hälsokontroller gör det möjligt för oss att identifiera potentiella problem tidigt
 • Frekventa observationer gör det möjligt för oss att ge skräddarsydda rekommendationer för varje husdjur

Enkel och bekväm vård till ett överkomligt pris

 • Rekommenderad förebyggande vård till ett förutbestämt och överkomligt pris
 • Minskad risk för sjukdom och oplanerade kostnader
 • Ökad kunskap om förebyggande vård
 • Påminnelser gör det enkelt att komma ihåg
 • Rabatter på relevanta produkter och tjänster
Woman wearing a hat holding a dog

Nöjdare kunder och stabilare intäkter för kliniken

 • Ökad kundnöjdhet och lojalitet
 • Förbättrad planering för kundbesök kan jämna ut klinikens arbetsbelastning
 • Tillförlitliga och stabila intäktsströmmar
 • Mer frekventa besök och närmare relationer med kunder och husdjur

Hur det fungerar

Vi är med er i varje steg

VetPlan introduktion

Vi besöker dig och din klinik för att introducera konceptet förebyggande vård och dess fördelar – vi vill att du och din personal ska vara nöjda, bekväma och stolta över att erbjuda tjänsten.

Utforma planerna till din klinik

Vi har stor erfarenhet av att utforma planerna för att passa kliniken, ge den bästa servicen till djuren och djurägaren och prissätta tjänsten korrekt - allt för att göra din klinik framgångsrik med VetPlan.

Ge IT-åtkomst

Vi sätter upp hälsoplanerna och ger dig tillgång till vårt IT-system som hjälper dig att enkelt administrera VetPlan med automatisk betalningshantering och påminnelser till djurägaren.

Klinikutbildning och lansering

Innan VetPlan lanseras ser vi till att din personal får tillräcklig utbildning för att känna sig bekväm och stolt med den nya tjänsten.

Daglig support

Vi finns tillgängliga för att stödja dig och se till att VetPlan fungerar smidigt och framgångsrikt på din klinik. Vi ställer in hälsoplaner och ger dig tillgång till vårt IT-system som hjälper dig att enkelt administrera VetPlan med automatisk betalningshantering och påminnelser om djurägare.

VetFamily stöttar och hjälper er i varje steg

Kontakta oss

Tre ikoner samt korta beskrivningar

Vad våra medlemmar tycker

Kvinna i blå tshirt

Anna Fucik

VD - Veterinären i Stallarholmen

VetPlan hjälper oss att få möjlighet att följa patienten kontinuerligt under en lång tid. Det ger oss en ökad kännedom om våra patienter och det ger en ökad trygghet hos våra kunder.

Elisabet Ellström

VD - Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg

Under våren och sommaren har vi antalet valpar och kattungar som kommit till oss på kliniken ökat ordentligt, vi har fått många nyblivna hussar och mattar att ta hand om. Då har det varit riktigt roligt att kunnat erbjuda VetPlan! Många djurägare har nappat och uppskattat det VetPlan har att erbjuda deras nya familjemedlem!

Person holding a grey cat

Vill du veta mer om VetPlan?

Kontakta oss